Fisheries Area Development Strategy

Fisheries Area Development Strategy
žuvininkystės regiono plėtros strategija statusas Aprobuotas sritis žuvininkystė ir žvejyba apibrėžtis Dokumentas, kuriame pateikta žuvininkystės regiono socialinės-ekonominės, aplinkosaugos situacijos ir poreikių analizė, žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės misija, žuvininkystės regiono plėtros vizija, prioritetai, tikslai, jų įgyvendinimo priemonės, veiklos sritys ir rekomenduojami veiksmai naudojant vietovės išteklius, viešąją paramą, telkiant žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės ir žuvininkystės regiono bendruomenės pastangas, ugdant jų gebėjimus veikti kartu. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=393329 atitikmenys: angl. Fisheries Area Development Strategy; integrated local development strategy vok. Strategie für eine integrierte örtliche Entwicklung, f pranc. stratégie de développement local intégrée, f šaltinis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 4 d. įsakymas Nr. 3D-976 „Dėl žuvininkystės regionų plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos ketvirtosios prioritetinės krypties „Tvari žuvininkystės regionų plėtra“ priemonę „Žuvininkystės regionų plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 131-6709)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • integrated local development strategy — žuvininkystės regiono plėtros strategija statusas Aprobuotas sritis žuvininkystė ir žvejyba apibrėžtis Dokumentas, kuriame pateikta žuvininkystės regiono socialinės ekonominės, aplinkosaugos situacijos ir poreikių analizė, žuvininkystės regiono… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Sustainable Development Strategy in Canada — [ [http://www.sdinfo.gc.ca/reports/en/sustainable development strategies/part1.cfm SDInfo Sustainable Development Strategies: Evolution of the Federal Government of Canada Approach] ] is about the Government of Canada finding ways to develop… …   Wikipedia

  • Cod fisheries — Atlantic cod Pacific cod Cod f …   Wikipedia

  • New Zealand Agency for International Development — Logo of NZAID Agency overview Jurisdiction New Zealand’s official development assistance (ODA) Minister responsible …   Wikipedia

  • Water Resources Development Act of 2000 — The Water Resources Development Act of 2000 (WRDA 2000), USPL|106|541, was enacted by Congress of the United States on December 11, 2000. [ [http://thomas.loc.gov/cgi bin/toGPObss/http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi bin/getdoc.cgi?dbname=106 cong …   Wikipedia

  • EuropeAid Development and Cooperation — European Union This article is part of the series: Politics and government of the European Union …   Wikipedia

  • Scottish Fisheries Protection Agency — The Scottish Fisheries Protection Agency (SFPA) is an Executive Agency of the Scottish Government. The SFPA is responsible for both deterring illegal fishing in Scottish waters, as well as monitoring the compliance of the fisheries industry in… …   Wikipedia

  • Strategie für eine integrierte örtliche Entwicklung — žuvininkystės regiono plėtros strategija statusas Aprobuotas sritis žuvininkystė ir žvejyba apibrėžtis Dokumentas, kuriame pateikta žuvininkystės regiono socialinės ekonominės, aplinkosaugos situacijos ir poreikių analizė, žuvininkystės regiono… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • stratégie de développement local intégrée — žuvininkystės regiono plėtros strategija statusas Aprobuotas sritis žuvininkystė ir žvejyba apibrėžtis Dokumentas, kuriame pateikta žuvininkystės regiono socialinės ekonominės, aplinkosaugos situacijos ir poreikių analizė, žuvininkystės regiono… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • žuvininkystės regiono plėtros strategija — statusas Aprobuotas sritis žuvininkystė ir žvejyba apibrėžtis Dokumentas, kuriame pateikta žuvininkystės regiono socialinės ekonominės, aplinkosaugos situacijos ir poreikių analizė, žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės misija,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”